Adam i dziadkowie…

Moi rodzice przyjechali z Nowej Wsi, gmina Purda, po długiej zimie nas odwiedzić i Pluski. Nie lubią się ruszać ze swojego domu, zrobili wyjątek, ponieważ chcieli zobaczyć postęp robót na nszych budowach przed Pluskami, to znaczy naszej budowy złotostrugowej i mojej siostry Heleny. Helena jest moją sąsiadką, jej dom jest już gotowy u nas jeszcze dużo roboty, kładziemy w tej chwili dachówkę. Meine Eltern kamen aus Neubartelsdorf Landgemeinde Purden, nach einem langen Winter, uns besuchen. Sie mögen es nicht, sich aus seinem Haus zu bewegen. Sie machten aber eine Ausnahme, weil sie den Fortschritt der Arbeiten auf unserem Bau vor Plautzig sehen wollten. Dort bauen wir und meine Schwester Helena. Helena ist meine Nachbarin, sie ist mit ihrem Haus schon fertig, wir dagegen haben noch viel Arbeit, im Momment sind wir beim Dachfannenlegen. ??? ???????? ???????? ?? ???-????? ????????? ??????????????, ????? ?????? ???? ? ???????? ??? Pluski. ??? ?? ?????, ????? ??????? ?? ?????? ????, ??? ??????? ??????????, ?????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ??? ????? ?? ????????????? nszych ????? Pluskami, ?? ???? ???? ?????? złotostrugowej ? ??? ?????? ?????. ????? ??? ???????, ?? ??? ????? ? ???? ??? ????? ??????, ?? ?????? ?? ????? ??????.

Moja hulajnoga…Pluski i aktywny wypoczynek…

 Jaka wspaniała hulajnoga i do tego moja własna, fajniesza niż rower lub auto. Cudowny świat ruchu, dotyk ziemii i powietrza. Przemierzę nią cały okoliczny świat. Was für ein toller Roller und dazu mein eigener, besser als ein Fahrrad oder ein Auto. Wundervoll für die Bewegung, den Boden berühren und Luft. Ich damit  über die gesamte umgebende Welt reisen????? ???????????? ???????, ??? ???????????, ?????, ??? ????????? ??? ??????????. ???????? ??? ????????, ?????????????  ????? ? ???????.

Kaczuszki lubią Pluski…

                                                                                                                                                            Jakie małe fajne kaczuszki, kupione na targu zwierząt dziwnych w Olsztynie. Czego tam nie było: gołębie, bażanty, kurki różnej maści, kaczuszki, króliczki: zaczarowany świat zwierza. Oszalałam, chciałam kupić wszystko. Szybko zawieźliśmy kaczuszki do domu, do szopki po króliczkach, zadomowiły się natychmiast. Po południu wypasały się na trawce, jadły jajeczko na twardo z pokrzywami, popijały wodą. Trochę sie martwimy, że szybko rosną, wieczorem były już dużo większe. W ciągu dwóch miesięcy osiagają wiek dorosły, zobaczymy…..                                                                                                                      Was für schöne kleine Entchen, ich kaufte sie auf dem seltsamen Tiermarkt in Olsztyn. Was da nicht war: Tauben, Fasane, Hähne verschiedener Farbe, Enten, Hasen: verzauberte Welt der Tiere. Verrückt, ich wollte alles kaufen. Schnell fuhren wir mit den Enchten nach Hasuse, in den Kaninchenschuppen, sie fühlten sich sofort wie zu Hause. Am Nachmittag liefen sie auf dem Rasen, assen gekochtes Ei mit Brennnesseln, tranken und schwammen im Wasser. Wir sind ein wenig besorgt, weil sie zu schnell wachsen, am Abend waren schon viel größer. Innerhalb von zwei Monaten erreichen sie Erwachsenenalter, wir werden es sehen ….??? ????? ?????????, ???????? ?????,   ????????? ?? ?????  ???????? ???????? ? ????????. ???? ??? ?????? ?? ????: ??????, ??????, ??????? ??????? ????, ?????, ???????: ????????? ??? ????????. ? ????? ? ???, ?????? ??????  ???. ?????? ???????? ???? ?????, ? ????? ??? ????????, ??? ???????????  ???? ???  ????. ????? ????? ??????? ??????? ?? ??????, ???? ???? ??????? ? ????????, ???? ????. ?? ???????? ??????????? ? ???, ??? ???  ??????? ?????? ??????, ??????? ???? ??? ??????. ?? ??? ?????? ??? ????????? ????????, ??????…